سه شنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۶
خانه / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران

دانلود پرسشنامه استرس شغلی پرستاران

کلمات جستجو شده برای پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران ((اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن دانشگاه علوم پزشکی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ی اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐل ﭘﺮﺳﺘﺎری دریافت …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه پرخاشگری شهیم فرمت ورد

پرسشنامه پرخاشگری شهیم فرمت

کلمات جستجو شده برای پرسشنامه پرخاشگری شهیم پرسشنامه-پرخاشگری-کودکان-شهیم-۲۱-سوال.این پرسشنامه توسط شهیم در سال ۱۳۸۵ ساخته شده است. پرسشنامه با توجه به فرهنگ ایرانی و دارای ۲۱ گویه در زمینه پرخاشگری با چهار گزینه(به ندرت=۱، یک بار در پرسشنامه پرخاشگری شهیم – ویر تودات کام پروژه دانشجویی پرسشنامه پرخاشگری شهیم با زبان …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه پرسشنامه مشارکت مردمی

دانلود نمونه پرسشنامه مشارکت مردمی

کلمات جستجو شده برای دانلود نمونه پرسشنامه مشارکت مردمی پرسشنامه مشارکت مردمی آماده :: بانک استخدام ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسشنامه مشارکت مردمی آماده» ثبت شده است – این وب سایت در زمینه خبرهای جدید استخدامی و همچنین سوالات تاثیر گذار در قبولی آزمون ها .دانلود پرسشنامه مشارکت مردمی بهسازی …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه با موضوع :: چابکی سازمانی

پرسشنامه با موضوع :: چابکی سازمانی

کلمات جستجو شده در گوگل (دانلود پرسشنامه با موضوع :: چابکی سازمانی) پرسشنامه چابکی سازمانی – فایلود پرسشنامه پیش رو دارای ۱۶ سوال می باشد که ۴ بعد چابکی سازمانی مانند پاسخگویی و سرعت را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی و جدید در درون متن پرسشنامه .پرسشنامه میزان …

ادامه نوشته »

پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت

کلمات جستجو شده در گوگل (پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت – پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط چن و گونگ در سال ۲۰۰۹ و با هدف بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت و در قالب ۱۶ سوال بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسوولیت پذیری …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

پرسشنامه آماده ارزيابي رضايت مشتري

کلمات جستجو شده در گوگل (دانلود پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان)  پرسشنامه آماده ارزیابی رضایت مشتری بررسی تاثیر سیستم الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان در بانک ملت شهرستان قزوین :۵۳ د:مدیریت انتظارات :۵۳ ه :سنجش رضایت مشتری :۵۳ مدل های شکل گیری رضایت مشتری :۵۴ مدل شاخص رضایت بگویید:۷۳ خدمات اضافی ارائه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان بانک

دانلود پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان بانک

کلمات جستجو شده در گوگل (دانلود پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان بانک) ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. یا. ﺑﺎ. ﺳﺆاﻻت. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮا. ی. ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﻛ. ﻴﻔﻴ. ﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. اﻳﻦ ﺑﺎ. ﻧﻚ. ﻫﺎ. ﻴو ﻣ  ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺟﻬـﺖ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن از ﻣـﺪل ﻛﻴﻔﻴـﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ﺘــﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪی. …

ادامه نوشته »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

کلمات جستجو شده در گوگل (پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون) دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس ۸ مؤلفه مدل والتون چکیده: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس ۸ مؤلفه مدل والتون شامل ۲۷ سوال در ابعاد (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد …

ادامه نوشته »

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

کلمات جستجو شده در گوگل (پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی) دریافت مقاله دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی – بانک کشاورزی کلید واژه ها : کیفیت خدمات، مشتریان اینترنتی بانک کشاورزی، وفاداری فرضیه اول : کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر اعتماد مشتریان نسبت به این خدمات تاثیر در این تحقیق …

ادامه نوشته »

فایل پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

کلمات جستجو شده در گوگل(فایل پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن) پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. پرسشنامه آماده مدیریت، این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد (کارت امتیازی …

ادامه نوشته »