سه شنبه , اسفند ۱ ۱۳۹۶
خانه / گوناگون / پایان نامه درباره حسابداری پیمانکاری

پایان نامه درباره حسابداری پیمانکاری

دانلود پایان نامه درباره حسابداری پیمانکاری در قالب ورد به صورت کامل در ۸۲ صفحه به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری

دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری

۱-۱ مقدمه:

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیت‌های مختلف اقتصادی در پهنه جهان و دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی و راه‌ حل‌های متناسبی را برای نگهداری حساب‌های فعالیت‌های گوناگون به نحوی فراهم آورد که صورت‌های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی فعالیت‌های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می‌شود و این عامل به نوبه خود و جستجو و یافتن راه حل‌های متعارف در سطح بین‌المللی الزامی کرده است. ارجاع طرح‌های ساخت و ساز ابنیه و تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران و انعقاد قراردادهای بلندمدت پیمانکاری برای اجرای طرح‌های یادشده و انجام دادن فعالیت‌های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران و یکی از فعالیت‌های عمده اقتصادی است که نیازمند ثبت و ضبط معاملات و فعالیت‌های مالی و تهیه و تنظیم گزارش‌های درون‌سازمانی و اندازه‌گیری و شناخت درآمد و درنهایت تهیه و ارائه صورت‌های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

۱-۲ تعریف موضوع پروژه :

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.(ملک آرایی، نظام الدین،کتاب کلیاتى پیرامون حسابدارى، سال ۱۳۸۷ ،ص۱)

۱-۳ ضرورت واهمیت پروژه :

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز ازسالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

فهرست مطالب

فصل اول :
کلیات:
۱-۱ مقدمه
۱-۲ تعریف موضوع پروژه
۱-۳ ضرورت واهمیت پروژه
۱-۴ فرضیه ها سوال های تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۶ قلمرو تحقیق
۱- ۷ تعریف اصلاحات واژه ها
فصل دوم:
تاریخچه وپیشینه تحقیق در داخل و خارج ازکشور
بخش اول:مطالعات نظری یاادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه:
بخش دوم پیشینه تحقیق:
۲-۲-۱ پیشینه حسابداری درخارج کشور
۲-۲-۲ پیشینه حسابداری درداخل کشور
فصل سوم:
روش تحقیق:
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ جامعه تحقیق ونمونه گیری
۳-۴ روش جمع آوری نمونه
۳-۵ روش های تجزیه تحلیل داده ها

فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ عملیات پیمانکاری :
۴-۱-۱ اررکان اصلی عملیات پیمانکاری
۴-۱-۲ انواع قرارداد های پیمانکاری
۴-۱-۳ مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
۴-۱-۴ مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
۴-۱-۵ ارجاع کار به پیمانکار
۴-۱-۶ انعقاد قرار داد با پیمانکار
۴-۱-۷ اجرای کار ( شروع عملیات )
۴-۱-۸ خاتمه کار
۴-۱-۹ سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

۴-۲ حساب های شرکت پیمانکاری
۴-۲-۱دارائی های جاری
۴-۲-۱-۱ بانک و صندوق
۴-۲-۱-۲ تخواه گردان ها
۴-۲-۱-۳ حساب های دریافتنی
۴-۲-۱-۴ حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۴-۲-۱-۵ اسناد دریافتنی
۴-۲-۱-۶ پیش پرداخت ها
۴-۲-۱-۷ سپرده حسن انجام کار

۴-۲-۲ درارئیهای ثابت :
۴-۲-۲-۱ دارائیهای ثابت مشهود
۴-۲-۲-۲ داراییهای ثابت نا مشهود

۴-۲-۳ بدهی های جاری :
۴-۲-۳-۱ حسابهای پرداختنی
۴-۲-۳-۲ اسناد پرداختنی
۴-۲-۳-۳ پیش دریافت ها

۴-۲-۴ بدهی های بلند مدت:
۴-۲-۴-۱ سرمایه
۴-۲-۴-۲ در آمدها
۴-۲-۴-۳ هزینه ها
۴-۲-۴-۴ حساب پیمان
۴-۲-۴-۵ حساب کار گواهی شده

۴-۳ روش های تداول حسابداری پیمانکاری:
۴-۳-۱ روش کار تکمیل شده
۴-۳-۲ روش درصد پیشرفت کار
۴-۳-۳ ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
۴-۳-۴ دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
۴-۳-۵ تعیین سود پیمان تکمیل شده
۴-۳-۶ انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
۴-۳-۷ محاسبه سود پیمان نا تمام
۴-۳-۸ نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
۴-۳-۹ نحوه محاسبات استهلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

۴-۴ مالیات پیمانکاری
۴-۴-۱ مالیات مقطوع
۴-۴-۲ مالیات بر در آمد پیمانکاری
۴-۴-۳ در آمد مشمول مالیات پیمانکاری
۴-۴-۴ مالیات موسسات پیمانکاری
۴-۴-۵ شرکت های سهامی
۴-۴-۶ نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
۴-۴-۷ پیش پرداخت مالیات
۴-۴-۸ مالیات قطعی پیمان ها
۴-۴-۹ ذخیره مالیات بر در آمد

۴-۵ گزارش های مالی
۴-۵-۱ ترازنامه
۴-۵-۲ جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
۴-۵-۳ گزارش های عملیاتی
۴-۵-۴ گزارش پیشرفت کار
۴-۵-۵ صورت حساب صودو زیان
۴-۵-۶ تراز آزمایشی
پروژه پیمانکاری موزاییک کاری شهر رحیم آباد
نمودارهاوفرم ها
فصل پنجم:
نتیجه گیری وپیشنهادها

منابع ومآخذ

جهت دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری از لینک زیر اقدام نمایید.

همچنین ببینید

سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان این سوالات بهمراه جواب می باشد. فرمت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.