سه شنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۶
خانه / بانک سوالات آزمون استخدامی / نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری

نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری

کلمات جستجو شده برای نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری
حسابداری و حسابرسی – مجید بخشی –نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی مجید بخشی – نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه – تحقیق نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری.دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و – های شاپ نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی سال های گذشته همراه با پاسخنامه دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و .مسیر ایرانی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط به این حوزه از جمله حسابداری، مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی مجاز به شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابدار کاردانی به کارشناسی حسابداری • تازه های حسابداری نمونه سوالات آزمون حسابدار رسمی نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری – باشگاه – نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری سا ل شرکت

نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری

نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری

بسته سوالات اختصاصی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی بسته ها حاوی عین دفترچه سوالات رشته حسابداری ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

نمونه ای از سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

۱- شرکت سهامی مزین با سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد ریال ) که ۳۵% آن پرداخت و بقیه توسط سهامداران تعهد گردیده در ۱/۵/۱۳۷۵ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قانون مالیاتها باید پرداخت گردد عبارتست از :
الف ) ۷۰۰.۰۰۰ ریال ب) ۲۰۰.۰۰۰ ریال
ج) ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال د) هیچکدام
۲- شرکت سهامی سهند متعلق به بخش خصوصی در عملکرد سال ۱۳۷۴ بابت فعالیت تولیدی واقع در کرج که پروانه بهره برداری آن توسط وزارت صنایع صادر گردیه ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنین در سال مزبور ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سودبانکی و مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال اجاره ملک دریافت کرده است در صورتی که دفاتر شرکت عینا توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات عبارتست از :
الف) ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ب) ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ج) ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال د) ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳- شرکت سهامی میعاد در عملکرد سال ۷۳ مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال زیان ابراز نموده بود که حوزه مالیاتی مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن را پذیرفته است. این شرکت در ترازنامه عملکرد سال ۷۴ خود مبلغ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ذکر کرده است حوزه مالیاتی با قبول دفاتر برگشت هزینه درامد مشمول مالیات سال مزبور را ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تشخیص داده است چه میزان از زیان عملکرد سال ۷۳ قابل استهلاک از درآمد سال ۷۴ می باشد؟
الف) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ب ) ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ج ) ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ د) ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴- اجرای طرح های عمرانی شرکت های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع :
الف) مقررا مالی داخلی شرکتهاست ب) اساسنامه شرکتهاست ج) قانون دیوان محاسبات
 د) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت است
۵- در وزارتخانه ها وموسسات دولتی انجام مزایده در مورد معاملات متوسط :
الف ) به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش انجام می پذیرد
ب) با حراج انجام می پذیرد
ج) با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می پذیرد ۵۰ هزار ریال
د) به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می پذیرد
۶- مفهوم تامین اعتبار در دستگاه دولتی یعنی :
الف) مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ب) بدهی های قابل پرداخ سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آنها منظور نشده است.
ج) اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .
د) تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل و یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه اجرایی ضروری است.
۷- شرکت نسبی الف و شریک به نسبت ۲ و۱ شریک بوده اند ولی سود بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شده است شرکت مذکور منحل و ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهی وجود دارد که دارایی های شرکت کفاف پرداخت آن را نمی دهد چه مبلغ میتوان از شریک اول که بیش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهی دارد وصول نمود؟
الف ) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ب) ۸.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال
 ج) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰ د) ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸- آندسته از موسسین شرکتهای سهامی که آورده غیر نقدی دارند باید:
الف ) قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند .
ب) بعد از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس و قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند.
ج) بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و قبل از ثبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار ثبت شرکت ها قرار گیرد .
د) ارزیابی اورده غیر نقدی توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها صورت گیرد.
۹- در شرکت سهامی خاص در موقعیکه سلب حق تقدم از سهامداران نسبت به سهام جدید مطرح باشد موقعی میتواند تصمیم گیری شود که:
الف ) شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به مجمع عمومی معرفی شوند.
ب) سلب حق تقدم در گزارش هیات مدیره ذکر شود.
ج) گزارش هیات مدیره علل سلب حق تقدم را توجیه کند و گزارش بازرسقانونی حاکی از تایید عوامل و جهات ذکر شده باشد.
د) نیازی به اجرای موارد فوق نیست و گزارش بازرس قانونی قرائت شده باشد.
۱۰- هر کس بعنوان شریک ضامن در شکت تضامنی موجود داخل شود:
الف ) تعهدی نسبت به بدهی های گذشته شرکت ندارد .
ب) در پذیرش یا عدم پذیرش بدهی های قبلی شرکت مختار باشد.
ج) مسئول بدهی های شرکت مربوط به قبل از ورود متناسب با سهم سرمایه خود میباشد
د) مسئول بدهی هایی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.
۱۱- معاملات غیر منقول :
الف) تجاری محسوب میشود ب) تجاری محسوب نمیشود
ج) در صورتیکه متعاملین هر دو شرکت تجاری باشند تجاری محسوب میشود.
د) در صورتیکه یکی از متعاملین شرکت تجاری باشد تجاری محسوب میشود.
۱۲- مدیران و مدیر عامل شرکت ها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی :
الف) به تنهایی مسئول می باشند.
ب) فقط مدیر عامل مسئول می باشد.
ج) دادگاه مسئول را تعیین می کند.
د) منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تعیین میگردد.
۱۳- حساب وجوه هدایا برای مصارف خاص به کدامیک از طرق زیر نگهداری میگردد؟
الف) در حساب های دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با سایر حسابها به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
ب) در حساب های دستگاه اجرایی تحت سرفصل معین و ماهیانه
ج) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و همه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
د) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و هر شش ماه یکبار به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.
۱۴- در سیستم حسابداری دولتی اقلام دارایی های ثابت و استهلاک انها به شرح ذیل در حسابها ثبت میگردد.
الف) در حسابهای مربوطه ثبت و نهایتا داراییها و استهلاک مربوط در صورت های مالی منعکس میگردد.
ب) داراییها در حسابها ثبت میگرددو استهلاک آنها ثبت نمی گردد.
ج) داراییها و استهلاک آنها در حسابهای سرمایه ای ثبت نمی گردد ولی در حساب هزینه ها منعکس میشود
د) هیچکدام
۱۵- کدامیک از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری موسسات بازرگانی است؟(منظور از امتیاز برتری نیست بلکه تفاوت می باشد.)
الف) هدف ب) مدیریت ج) درآمد د) همگی
۱۶- یکدستگاه دولتی میخواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خود را ثبت دفاتر مالی نماید از کدام سرفصل ها باید استفاده شود ؟
الف) داراییهای ثابت – بدهکار صندوق – بستانکار ب) حساب داراییها – بدهکار بانک – بستانکار
ج) حساب هزینه قطعی – بدهکار بانک پرداخت-بستانکار د) حساب اموال –بدهکار سرمایه – بستانکار ۱۷- برای ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداری کدامیک از سرفصل های زیر پس از تصویب بودجه و ابلاغ آن بدهکار میگردد؟
الف) مازاد تخصیص نیافته ب) درآمد پیش بینی شده ج) اعتبارات د) هچکدام
۱۸-اخیارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه میباشد؟
الف) ۱۲ ماده ب) ۱۸ ماده ج) ۱۹ ماده د) هیچکدام
۱۹- چنانچه مدیران شرکت در مواردی با انجام روشهای مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام با اهمیت برای حسابرس امکان پذیر نگردد این قبیل موارد می بایست:)فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورت مالی نباشند.)
الف) بعنوان محدویت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود
ب) بعنوان عدم توافق در گارش حسابرسی مشروط شوند
ج) مورد بعنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدیریت درج شود .
د) حسابرس باید گزارش عدم اظهار نظر ارائه نماید.
۲۰- مدیریت شرکت از ارسال درخواست تاییدیه برای حسابهای بدهکاران و حسابهای بانکی جلوگیری نموده است حسابرس در گزارش خود این موضوع به چه ترتیب عنوان می نماید؟
الف) به موضوع رسیدگی و اسناد و مدارک موجود حاکی از اشکال عمده نبوده اکتفا می نماید و گزارش خود را ارائه می نماید
ب) با بررسی سوابق وصول مطالبات در سال بعد و اسناد و مدارک و صورتحسابهای بانکی در سال جاری و سال آتی اگر با اشکال عمده برخورد نماید موضوع را در گزارش حسابرسی خود عنوان می کند.
ج) موضوع دارای اهمیت بوده و موجب صدور گزار با اظهارنظر منفی (مردود) میگردد.
د) موضوع دارای اهمیت بوده و به دلیل محدویت رسیدگی موجب صدور گزارش حسابرسی بصورت عدم اظهار نظر خواهد شد.
۲۱- در صورتیکه شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابداری داشته باشد و موضوع در یادداشت های پیوست صورتهای مالی افشا شده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را منطقی بداند در گزارش حسابرسی :
الف) تنها به ذکر موضوع در یادداشت های پیوست اکتفا میکرد.
ب) در استاندارد گزارشگری بصورت دو پاراگراف موضوع بصورت پاراگراف خبری در پاراگراف میانی گزارش حسابرسی درج میشود.
ج) در استاندارد گزارشگری تغییر روش در بند اظهارنظر بایستی تصریح و تایید شود.
د) در بند اظهار نظ موضوع مورد اشاره قرار گیرد .
۲۲- کدام روش بهترین راه است برای اینکه حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده در صورت حقوق و دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد
الف) بازدید از کارگاهها و تایید هر یک از کارکنان از طریق مطابقت با کارت شناسایی آنها
ب) توزیع چکهای حقوق و دستمزد توسط شرکت را بطور سر زده نظارت کنند .
ج) رسیدگی به مدارک کارگزینی از لحاظ دقیق و کامل بودن .
د) رسیدگی به مطابقت نام کارکنان مندرج در اظهارنامه های مالیاتی با مدارک حسابداری .
۲۳- حسابرس مستقل در رسیگی به حساب سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها به کدامیک ا روشهای رسیدگی به اسناد و مدارک خرید ….. عمل میکنند.
الف) بررسی صورت های مالی در شرکت های سرمایه پذیر
ب) بررسی صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر و مشاهده اوراق سهام
ج) اوراق سهام مذکور د) اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه پذیر
۲۴- حسابرس مستقل شرکت سعید ، هنگام تطبیق اطلاعات مندرج در پاسخ تاییدیه بانکها با دفاتر شرت متوجه میشود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل توجهی دارد در حسابها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه است در گزارش حسابرس مستقل منعکس خواهد شد؟
الف) در گزارش نکات ضعف کنترل های داخلی درج خواهد شد.
ب) در صورتیکه شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حسابها خوداری کند موضوع بصورت بند گزارش حسابرسی انعکاس یافته و اظهار نظر مشروط خواهد شد .
ج) درج بصورت بند شرط و عدم اظهار نظر
د) در یادداشتهای همراه صورت های مالی بعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه درج خواهد شد.
۲۵- داود، مهدی و حمید در یک شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت ۵-۳-۲ در سود و زیان سهیم هستند در تاریخ پایان سال مالی تصمیم به انحلال می گیرن . ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال به شرح زیر است:
ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/**
داراییها: بدهیها و سرمایه:
وجه نقد(صندوق) ۵۰.۰۰۰ بدهیها : ۶۰.۰۰۰
سایر دارایها ۲۵۰.۰۰۰ سرمایه :
داود ۸۰.۰۰۰
مهدی ۹۰.۰۰۰
حمید ۷۰.۰۰۰
جمع ۳۰۰.۰۰۰ جمع ۳۰۰.۰۰۰
در این تاریخ داراییها بمبلغ ۱۲۰.۰۰۰ ریال بفروش میرسد و کل بدهیها پرداخت میگردد . وتمام وجه نقد موجود در صندوق تقسیم میشود. به هریک از شرکا چند ریال میرسد؟
 جواب
 داود
 مهدی
 حمید
۱
 ۱۵.۰۰۰
 ۵۱.۰۰۰
 ۴۴.۰۰۰
 ۲
 ۴۰.۰۰۰
 ۴۵.۰۰۰
 ۳۵.۰۰۰
 ۳
 ۵۵.۰۰۰
 ۳۳.۰۰۰
 ۲۲.۰۰۰
 ۴
 ۶۰.۰۰۰
 ۳۶.۰۰۰
 ۲۴.۰۰۰
۲۶- موجودی کالا در پایان دوره مالی مبلغ ۹۰.۰۰۰ ریال کمتر از واقع ارزیابی شده است اگر زیان در سال مالی مذکور بدن توجه به اشتباه مزبور ۴۸.۰۰۰ ریال باشد. سود یا زیان چند ریال خواهد بود؟
الف) زیان ۴۲.۰۰۰ ریال ب) سود ۴۲.۰۰۰ ریال
ج) سود ۱۳۸.۰۰۰ ریال د) زیان ۱۳۸.۰۰۰ ریال
۲۷- نرخ تبدیل در حالیکه شرکت ایرانی میخواهد حواله بانکی صادر شده به نام خود به پول خارجی را به ریال تبدیل کند عبارتست از :
الف) نرخ روزانه فروش ب) نرخ مدت دار
ج) نرخ روزانه خرید د) نرخ متقابل
۲۸- در یک شرکت تعاونی مصرف معاف از مالیات مقرر است معادل ۶% سرمایه مندرج در ترازنامه پایان سال برای پاداش بکار انداختن سرمایه اعضای تعاونی از یک طرف به حساب هزینه و از طرف دیگر به حساب شرکاء عضو (اعضا) به نسبت سرمایه در جریان آنان منظور گردد اطلاعات زیر در دست است:
– این شرکت مبلغ ۱۵.۰۰۰ ریال تحت عنوان فوق از سال گذشته انتقالی دارد که قرار است بین اعضای فعلی تقسیم شود.
– اعضای شرکت از سال قبلی تا پایان سال مورد عمل تغییر نکرده و فقط سرمایه آنان اضافه شده است.
– سرمایه شرکت هر ماهه به ترتیب در ۱۲ ماه سال مورد عمل ماهیانه یک میلیون ریال اضافه شده بصورتی که در پایان سال شرکت بالغ بر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گردیده است برای احتساب پاداش بکار انداختن سرمایه هر یک از اعضا از کدامیک از نرخهای زیر باید استفاده نمود؟
الف) ۷% ب) ۸% ج) ۵% د) هیچکدام
۲۹- در شرکتی فروش در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است ولی نمودار مقایسه ای سود نشان دهنده کاهش می باشد به نظر شما کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد؟
الف) نرخهای فروش مورد رسیدگی و توجه قرار میگیرد
ب) جابجایی هزینه های جاری و سرمایه ای در بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد توجه قرار میگیرد.
ج) ارزشگذ اری موجودی پایان سال مورد توجه قرار میگیرد.
د) چگونگی محاسبات قیمت تمم شده کالای فروش رفته و ارزیابی موجودیها تواما مورد توجه قرار میگیرد.
برای مشاهده باقی سوالات و پاسخنامه باید از لینک زیر خرید کنید
لطفاً به این نکات توجه فرمایید:
۱- تمام محصولات فروشگاه همیار دانشجو به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.

همچنین ببینید

نمونه سوالات متصدی امور بانکی

نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن متصدی امور بانکی

توضیحات نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن متصدی امور بانکی (تخصصی) در قالب pdf با بهترین …

۱۷ دیدگاه

 1. با سلام اینجانب مبلغ ۵۵۰۰۰از شما نمونه سوالات حسابداری و حسابرسی کارشناسان دادگستری را با تراکنش ۱۹۵۹۴۶ در مورخ ۹۵/۲/۱۹ خریداری کردم ولی اصلا دانلود نشده لطفا نمونه سوال را به ایمیل من ارسال نمایید شماره همراه ۰۹۱۶۳۱۳۰۹۳۸

  • سلام
   بله خرید شما موفق بوده و به ایمیل شما ارسال کردیم
   دوستان توجه داشته باشید بلافاصله بعد از پرداخت هزینه سوالات لینک دانلود به صورت اتوماتیک نمایش داده میشود چنانچه به مشکل برخوردید میتوانید از قسمت تماس با ما پیگیری کنید

 2. سلام
  از چه سالی تا چه سالیه ؟

  • سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی(سال ۸۱) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی(سال ۸۳) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی(سال ۸۴) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی(سال ۸۵) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی (سال ۸۶) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی (سال ۸۷) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی (سال ۸۸) + پاسخنامه
   سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی (سال ۹۰) + پاسخنامه

 3. من خرید کردم به ایمیل هم ارسال کنید

 4. سلام و خسته نباشید . من سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رو دیروز خریداری کردم ولی برای ایمیلم ارسال نشده. شماره تراکنش خریداری شده

 5. سلام . من سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگانی رو میخواستم ولی تو سایتتون سرچ کردم ،ندیدم.

 6. سوالات ایین نامه شما خریدم قبول شدم

 7. با سلام
  سوالات پاسخنامه هم دارند؟

 8. محمد برزگرشریفی

  سلام
  نمونه سوالات کارشناسی دادگستری رشته حسابداری خریداری نموده ام
  تشکر میکنم

 9. سلام.من سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری خریدم با تشکر عالی بود با مطالعه این سوالات موفق شدم استخدام بشم

 10. معذرت می خوام فایل به صورت zip هست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.